Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

ul. Kajakowa 12B

02-838 Warszawa

tel.: +48221255602

biuro@dokursynow.pl

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

ul. Kajakowa 12B

02-838 Warszawa

tel.: +48221255602

biuro@dokursynow.pl

Dokumenty

UCHWAŁA NR XXXVIII/997/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Dzielnicowy Ośrodek Kultury URSYNÓW.
 

Regulamin organizacyjny DOK URSYNÓW.
 

Regulamin udzielania zamówień publicznych w DOK URSYNÓW
 

Regulamin wynajmu sali w DOK URSYNÓW z dnia 22.08.2019  
 

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 26.08.2019 r. w sprawie aktualizacji cennika zajęć w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW  
 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW
 

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 26.08.2019 r. Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW Polityki antykorupcyjnej m.st. Warszawy.  
 

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 30.12.2019 r. Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW w sprawie wprowadzenia w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW zmian Kodeksu Etyki DOK URSYNÓW.
 

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 30.12.2019 r. Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW.


Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW z dnia 4.01.2021 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130000.00 zł netto w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW.
 

PROGRAM DZIAŁANIA DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY URSYNÓW - PAŹDZIERNIK 2020 DO PAŹDZIERNIK 2027


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW - stan na marzec 2021 r.Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW na lata 2021 - 2022Plan postępowania o udzielenie zamówień na rok 2021 0 wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł netto.


Cennik wynajmu sal - Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW m.st. Warszawy z dnia 20.08.2021 r. w prawie aktualizacji cennika wynajmu sal w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW.
 

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW m.st. Warszawy z dnia 2.09.2021 r.
 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr7/2021 z dnia 2.09.2021 

 

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW m.st. Warszawy z dnia 2.09.2021 r.
§  - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr8/2021 z dnia 2.09.2021

 

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW z dnia 10.01.2022 r. w sprawie aktualizacji cennika zajęć w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW.Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW z dnia 25.07.2022 r. w sprawie aktualizacji cennika zajęć w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW.


Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW z dnia 6.09.2022 r. w sprawie aktualizacji cennika zajęć w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW.

Informacja o majątku Instytucji Kultury - Dzielnicowy Ośrodek Kultury URSYNÓW - maj 2023 r.

Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury URSYNÓW z dnia 31.08.2023 r. w sprawie aktualizacji cennika zajęć w Dzielnicowym Ośrodku Kultury URSYNÓW.

Informacja o majątku Instytucji Kultury - Dzielnicowy Ośrodek Kultury URSYNÓW - maj 2024 r.


Opublikował: Tomasz Myszkowski
Publikacja dnia: 30.04.2024, 10:41
Dokument oglądany razy: 116
Podpisał: Tomasz Myszkowski
Dokument z dnia: 31.08.2024